پادکست نوارچسب؛ اپیزود 04؛ شغل

پادکست نوار چسب، طناز، سمج و چسبنده است. حمید محمدی گوینده‌ی رادیو و تلویزیون، به همراه حسن صنوبری و مهدی استاد احمد در هر اپیزود، جدید‌ترین اخبار و مسائل جامعه را کالبد شکافی می‌کنند.

اپیزود چهارم نوارچسب درمورد شغل است. هرچند که آمارها حرف از نبود بیکاری می‌زنند و شغل و این که درآمد به‌وفور یافت می‌شود. اما حقیقت چیز دیگری است...

Share | Download