پادکست نوارچسب؛ اپیزود 05؛ بد بو

پادکست نوار چسب، طناز، سمج و چسبنده است. حمید محمدی گوینده‌ی رادیو و تلویزیون، به همراه حسن صنوبری و مهدی استاد احمد، جدید‌ترین اخبار و مسائل جامعه را کالبد شکافی می‌کنند.
اپیزود پنجم پادکست نوارچسب درباره‌ی مورد مشکوکی است که در بعضی شهر‌های ایران اتفاق افتاده است. بویی که نمونه‌ی آن را در کثیف‌ترین شهر‌‌های دنیا هم نمی‌توانیم پیدا کنیم. این اپیزود در مورد این بوی بد است.

Share | Download