پادکست نوارچسب؛ اپیزود 03؛ ترافیک

پادکست نوار چسب، طناز، سمج و چسبنده است. حمید محمدی گوینده‌ی رادیو و تلویزیون، به همراه حسن صنوبری و مهدی استاد احمد در هر اپیزود، جدید‌ترین اخبار و مسائل جامعه را کالبد شکافی می‌کنند.
اپیزود سوم پادکست نوارچسب درباره‌ی آتشی زمان سوز است. مسیر‌های بی‌جایگزین، و شلوغ که هر روز محکوم به طی کردن آن‌ها هستیم. حمید محمدی و دوستانش در این اپیزود درباره‌ی ترافیک حرف خواهند زد.

Share | Download