پادکست نوارچسب؛ اپیزود 01؛ اینترنت

پادکست نوار چسب، طناز، سمج و چسبنده است. حمید محمدی گوینده‌ی رادیو و تلویزیون، به همراه حسن صنوبری و مهدی استاد احمد در هر اپیزود، جدید‌ترین اخبار و مسائل جامعه را کالبد شکافی می‌کنند.

اپیزود اول نوارچسب در مورد قوی‌ترین داروی آرامبخش دنیاست. جایی که شاعر در وصف معشوق می‌گوید: «هوا را از من بگیر، اینترنت را نه». بله! قسمت اول نوارچسب در مورد اینترنت است.

Share | Download