نوار چسب؛ اپیزود 02؛ مافیا

پادکست نوار چسب، طناز، سمج و چسبنده است. حمید محمدی مجری تلویزیون، به همراه حسن صنوبری و مهدی استاد احمد در هر اپیزود، جدید‌ترین اخبار و مسائل جامعه را کالبد شکافی می‌کنند و به مسائل جوری نگاه می‌کنند که نباید نگاه کرد و به جایش باید لب پایین‌مان را گاز بگیریم.

Share | Download